Om Falk & Partners

Falk & Partner är ett privatägt företag som grundades 2007 av Joakim Falk och Pouyan Kasraian. Förutom grundarna ägs bolaget av serieentreprenören Staffan Gestrelius, känd som grundare av QlikTech International.

Falk & Partners erbjuder kapitalförvaltning ämnat för kapitalägare som söker professionell placeringsrådgivning där höga krav ställs på kunskapsdriven rådgivning kombinerat med ett genuint engagemang. Vi är helt fristående och vidaredistribuerar därför inga egna finansiella produkter, utan fokuserar i stället på att hitta lämpliga finansiella instrument, som på ett kostnadseffektivt sätt speglar vår marknadssyn och våra kunders riskvilja för tillfället.

Våra råd bygger på makroanalys från flera internationella analysfirmor och etablerad fundamental analys. Bland våra kunder återfinns Stiftelser, institutioner, företag och privatpersoner. Vi bygger individuellt anpassade portföljer utifrån våra kunders specifika behov och riskpreferenser.

Målsättningen med våra tjänster är att över tiden balansera avkastningsmöjligheter mot risknivå. Falk & Partners har både kunskap och förmåga att röra sig fritt i en stor pallet av tillgångar, inte bara aktier och räntor, utan även exempelvis råvaror, valutor och marknadsneutrala strategier som med fördel kan balansera risker i tider av marknadsoro.

 

Vi vänder oss till dig som ställer extraordinära krav på kunskap, service och engagemang.