Pensionsrådgivning

Vad innebär  pensionsrådgivning?

Pensionsrådgivning betyder att ge råd kring hur pensionen skall placeras . Man kan dela in detta i tre delar – den första är den allmänna pensionen, det lagstadgade pensionen består av tre delar; inkomstpensionen, premiepensionen och garantipensionen. Dessa tre delar bygger på något som kallas livsinkomstprincipen. Den andra är tjänstepensionen, det är lika viktigt att se över sina tjänstepensioner som vilket annat sparande som helst, då pengarna här oftast är av större belopp och placerade under en lång tid.  Den tredje är privata pensionsförsäkringar, drygt 2 miljoner svenskar pensionssparar. Beräkningar visar att 80% av spararna inte betalar någon statlig skatt. För dessa kan det privata pensionssparandet bli en förlustaffär. De som tjänar mest på avdraget är höginkomsttagare. Den statliga utredningsgruppen (ESO) föreslog våren 2010 att avdragsrätten för pensionssparande skall slopas mot bakgrund av att det finns en risk att man som låginkomsttagare faktiskt blir missledd när man sätter av och tror att avdragsrätten i sig är en skatterabatt.

Vad erbjuder vi inom pensionsrådgivning?

Falk & Partners har aktivt valt att ej representera en enskild finansiell aktör med begränsat utbud av finansiella produkter som exempelvis en enskild finansiell institution (bank, investmentbank). Där av hyser vi, tillsammans med våra likar, en uppenbar fördel då vi förfogar över ett, i princip, obegränsat spektra av finansiella produkter. Detta ger oss friheten att ta hänsyn till den enskilda finansiella produktens (ex. fondens) jämförbara avkastning (med andra produkter inom samma kategori), avgifter och förvaltarkompetens innan implementering i aktuell portfölj. Detta medför ett slutresultat för våra kunders portföljer som särskiljer sig avsevärt mot en investeringsrådgivare med enbart tillgång till ett begränsat utbud av placeringar.

Utan intressekonflikt kan vi således erbjuda er marknadens mest potenta produkter och på så sätt optimera våra kunders placeringar på bästa sätt. Något som kan tyckas självklart, men som långt ifrån är fallet alla gånger.

Vi äger också konkurrensfördelar genom att besitta expertis inom andra relevanta och tangerande kunskapsgrenar utanför vårt primära rådgivningsområde – så som kompetens inom skatt och juridik. Denna bredd ger oss möjligheten att analysera andra kapitalförpackningar så som tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar etc. Dessa förpackningar har olika skatte- och juridiska regler som vi behärskar och tar hänsyn till när investeringsbesluten tas. På så sätt kan vi ge den enskilda kunden en total behovs- och situationsanalys, gällande t.ex hennes skattemässiga situation, innan det egentliga rådgivningsarbetet påbörjas. Allt för att ge våra kunder en god chans till bästa möjliga utfall.