Miljöarbete

Vår målsättning är att efter bästa förmåga agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt. Det gäller först och främst den direkta påverkan vi har via vår verksamhet, där vi har som mål att utnyttja resurser på ett effektivt och hållbart sätt, men vi strävar även efter att minska den indirekta påverkan som sker via våra tjänster. Miljöansvar handlar i det dagliga arbetet om sunt förnuft. En hög personlig miljömedvetenhet hos våra medarbetare är en självklarhet.

Även om vi är ett tjänsteföretag med relativt liten miljöpåverkan, är det viktigt för oss att bidra till en mer miljömedveten och miljövänligare värld. Falk & Partners har som motto att alltid agera som en positiv förebild, detta gäller självklart även på miljösidan. Ansvarsfulla investeringar ligger i tiden och vi märker även en ökad efterfrågan på finansiella produkter som tar hänsyn till miljöfrågor, något som vi tycker är positivt. Vi har tagit oss an utmaningen att finna ansvarsfulla investeringar med god utveckling.