Överlikviditet

Långsiktig Överlikviditet

För dig som företagare finns det flera alternativ att välja mellan när det gäller placering av företagets pengar. Med en kapitalförsäkring kan du kombinera fond/värdepapperssparandets goda avkastningsmöjligheter med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler.

En kapitalförsäkring kan användas till att:

• Placera företagets pengar

• Trygga en pension för både företagaren och anställda (läs mer under direktpension)

• Knyta eller behålla kompetenta och särskilt förtjänta medarbetare(läs mer under direktpension)

Fördelaktiga skatteregler

De pengar som betalas in i kapitalförsäkring är ej avdragsgilla men i gengäld behöver man inte betala skatt vid utbetalningen. Företaget behöver inte heller betala reavinstskatt vid fond/värdepappersbyten eller när pengarna tas ut. Varje år dras istället en schablonskatt på sparkapitalet.

I stället för att låta pengarna stå på ett företagskonto kan en kapitalförsäkring vara en lämplig form av kapitalplacering. För överlikviditetsplacering inom kapitalförsäkring kan du antingen välja en ren fondförvaltning eller en värdepappersförvaltning dvs. en ren depåförsäkring.

En depåförsäkring kan vara ett skattemässigt fördelaktigt sätt att spara och lämpligt för dig som har en överlikviditet i ditt företag. Falk & Partners bygger upp en portfölj som passar dig och ditt företags önskemål och behov. Du handlar fritt i fonder och finansiella instrument som svenska och utländska aktier, räntebärande värdepapper och strukturerade produkter (aktieindexobligationer). Du kan när som helst byta placeringar under spartiden, utan att behöva deklarera för köp och försäljning av värdepapper och beskattning sker inom försäkringen enligt en schablon.

Korsiktig överlikviditet

Vid placeringar på kortare horisont än 1 år rekommenderas dock inte kapitalförsäkringar med värdepapper utan här gäller det snarare att ha en placering med låg standardavvikelse (låg risk) med en högre avkastning än bankkontot. Exempel på sådana placeringar kan vara likviditetsfonder där det finns betydligt bättre alternativ att tillgå än de svenska storbankernas likviditetsfonder i där man jämför avkastning mot förvaltningsavgiften. Det finns också alternativa placeringar som hedgefonder med mycket låg standardavvikelse som kan vara ett alternativ för den som önskar en högre avkastning till en begränsad risk.