Juridisk rådgivning

Under livets gång sker förändringar, vi gifter oss, vi skiljer oss, vi blir sambo och vi skaffar barn. Detta påverkar ekonomin och det är inte alltid lätt att reda ut juridiken kring det som ligger oss närmast. Det är påfrestande med tvister som uppstår med människor som står nära. Tvister uppstår ofta när man inte på förhand klargjort hur egendom skall fördelas vid exempelvis dödsfall eller skilsmässa.

Kompanjonsavtal

Trots att det finns många fördelar att driva ett företag tillsammans som kompanjoner, kan det uppstå meningsskiljaktigheter under resans gång. En ordentlig diskussion kan klargöra om man har samma synsätt på hur företaget skall drivas. I ett kompanjonsavtal reder man ut och avtalar vad som skall gälla kring arbetsfördelning, långsiktiga planer, framtida generationsskiftesplaner, ersättningar i form av lön, utdelning och andra förmåner.

För att förebygga att det inte uppstår onödiga tvister är det viktigt att se över det juridiska med jämna mellanrum. Ett möte med vår jurist kan hjälpa till att säkerställa att man inte hamnar i framtida trångmål. Att anlita en advokat för att skriva ett gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal eller kompanjonsavtal m fl kan dessutom kosta tusentals kronor, vilket medför att många väljer att inte fullfölja detta – ibland med långt mer kostsamma följder.

Hos Falk & Partners som i många fall är väl insatt i våra kunders ekonomiska förhållanden blir detta en naturlig del av rådgivningen till en reducerad kostnad.

Våra juristers specialområden inom juridik är framförallt hyresjuridik, fastighetsrätt, familjerätt, bolagsrätt, arbetsrätt, förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt.