Juridisk information

Eftersom Falk & Partners verksamhet är tillståndspliktig styrs vi av lagar och förordningar från Finansinspektionen, Falk & Partners verksamhet styrs av lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Våra medarbetare som förmedlar försäkringar och finansiella råd har enligt lagen genomgått utbildning och tagit s.k livdiplom samt arbetat med rådgivning i minst 15 år. Alla våra medarbetar som arbetar med rådgivning har Swedsec och har ytterligare utbildningar inom juridik, ekonomi, många av våra medarbetare har också lång praktisk erfarenhet.

Tillsyn

Falk & Partners står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos Falk & Partners har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Bolagsregistrering

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Falk & Partners är registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelsförmedling samt som anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice AB.

 

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Om klagomål uppstår bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Falk & Partners som du haft kontakt med angående det ärende som gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Falk & Partners.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet, får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Falk & Partners ambition är att om klagomål uppstår ska detta behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Hit skickar du ditt ärende:

Falk & Partners
Att: Klagomålsansvarig
Adress: Stortorget 17, 21122 Malmö

Ansvarsförsäkring:

Falk & Partners AB har ansvarsförsäkring via QBE genom SFM.