Rådgivningsprocessen

En ny kundrelation inleds med att vi tillsammans gör en nulägesanalys. Utifrån en mängd individuella parametrar, placeringshorisont, förutsättningar och regler, som exempelvis, stadgar och etiska aspekter definieras en placeringsstrategi. Det är av stor vikt att förvaltningsprocessen föregås av en noggrann situationsanalys för att i möjligaste mån tillmötesgå och möta upp specifika krav gällande risk, avkastning och likviditetsbehov. När strategi och portföljallokering är fastställd sker investeringsrådgivning och förvaltning genom placeringsbeslut som sker i samråd mellan kund och rådgivare.

Vår styrka är att vi kan skräddarsy varje kunds portfölj efter individuella krav genom våra korta beslutsvägar och enkla processer. Detta innebär att den snabbrörliga kapitalmarknadens möjligheter och hot snabbt kan tillvaratas, respektive pareras.