Rådgivningsprocessen

Varje ny kundrelation inleds med en djupgående behovsanalys där din rådgivare skapar sig en fullständig bild av din finansiella situation. Tillsammans definieras sedan det övergripande målet, riskbenägenheten och alla andra faktorer ur ett totalekonomiskt perspektiv. Målet är att förstå och tillmötesgå ditt faktiska behov, med utgångspunkt från syn på risk, avkastning och framtidsplaner. Investeringsrådgivning handlar om att du själv är aktiv i omplaceringsbeslut, i samråd och i diskussioner med rådgivare och mäklare.

Vi arbetar med korta beslutsvägar och enkla processer, både i arbetet med dig som kund och i vår rådgivning. För att resultatet skall bli optimalt bör man även titta på den familjejuridiska situationen, pensioner och eventuella framtidsplaner.  Man bör också se över eventuellt behov, eller icke behov av liv-, sjuk- vård- och olycksfallsförsäkringar.