Skatterådgivning

Falk & Partners erbjuder våra kunder juridisk rådgivning inom främst – beskattning, försäkringsjuridik och familjerätt. Med ett förebyggande förhållande till juridiken verkar vi för att hjälpa våra klienter att undvika juridiska komplikationer. Våra jurister har tillgång till ett internationellt nätverk och kännetecknas av engagemang och kompetens.

Benämningen skatteplanering har en positiv eller en negativ klang beroende på i vilket sammanhang den används. Från Skatteverkets sida betraktas ibland skatteplanering som något negativt som bör bekämpas till varje pris. Från den skattskyldiges sida ses skatteplanering som något positivt, eftersom det förhoppningsvis minskar skatten.

Vi hjälper våra kunder att planera sin skatt inom lagens råmärken. Att inte betala onödigt mycket skatt handlar just ofta om att planera. Skatteplanering kan definieras som en eller en serie åtgärder inom lagens gränser för att minska skatten. Det kan till exempel handla om att minska eller senarelägga inkomstskatt och sociala avgifter. Våra jurister är specialiserade på individbeskattning och kan hjälpa till med kontakter med Skatteverket, samt underlätta vid in- och utflyttning från landet.

Vi har jurister med mångårig erfarenhet från skatteverket och kan därför vara behjälplig vid skriftlig korrespondens med exempelvis just Skatteverket.