more_horiz

Expertis

Med den samlade kunskapen hos våra välrenommerade rådgivare inom alla våra affärsområden mobiliserar vi snabbt rätt expertis och erfarenhet för varje uppdrag och kund.

Medarbetare

Vi som jobbar på Falk & Partners har alla lång erfarenhet och djup kunskap inom våra respektive expertisområden. Att utgå från kundens behov, önskemål och utmaningar ser vi som en självklarhet.

Tillstånd och Tillsyn

Falk & Partners har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förmedling av livförsäkring. Finansinspektionen är även tillsynsmyndighet.

Mer Falk & Partners?

Bli kontaktad